KONDÍCOÓK 2.

Szállítás és áruátvétel

A CD Cargo Kft. mint nemzetközi szállítmányozási vállalkozás, képes a megrendelt áruk, a megrendelő által meghatározott rendeltetési helyig, akár házig történő szállítás megszervezésére. Ilyen jellegű igényeik esetén, meg kell határozni a CD Cargo teljesítésének helyét (pl. repülőtér, kikötő, kamion terminál, stb.) és célszerű az áru megrendelése előtt szállítási árajánlatot kérni.

A szállítási árajánlat elkészítéséhez szükséges adatok, a "Megrendelés" fejezetben leírtakon felül:
 • szállítási mód (légi, közúti, tengeri stb.),
 • teljesítés helye,
 • "speciális küldeményre vonatkozó rendelkezés pl. Diplomatic Goods (Diplomatic Mail azaz viaszpecséttel ellátott küldemények nem tartalmazhat kereskedelmi árut, így KKM nem engedélyezi, és nem látja el az italküldeményeket azzal.)
 • a speciális csomagolásra vonatkozó rendelkezéseket, mint például a maximált térfogat és tömeg, vagy zsákos csomagolás.
 • Ezekben az esetekben az áru átvétele a meghatározott teljesítési helyen történik, tehát mindennemű reklamációt csak a teljesítési helyen készült jegyzőkönyvvel tudunk érvényesíteni. Fontos, ha az átvételkor bárminemű külsérelmi nyomot találnak a küldeményen, ami az áru sérülésére utal, arról készítsenek feljegyzést a fuvarlevélre, vagy a sérülés tényét rögzítsék külön jegyzőkönyvbe, és azokból rendelkezzenek saját példánnyal.

  Amennyiben a megrendelő saját fuvareszközzel vagy önállóan megbízott fuvarozóval szállít, a teljesítési hely a CD Cargo raktáránál van, gépi rakodás esetén a gépjármű platóján, kézi rakodás esetén a gépjármű mellet lerakva. Amennyiben az áru átadására más helyet jelöl ki a megrendelő (pl. Külügyminisztérium, v. a fuvarozó raktára), a Cd Cargo belföldi szállítási költség illeti meg, ami EU-n belüli vevő esetében 27% ÁFA-val terhelendő. A Külügyminisztérium szállítási részlegével már a korábbi években kialakult rendszeres kapcsolatban állunk, így ha önök az áru kiszállításáról a központtal megállapodtak, annak átadását gördülékenyen végezzük.

  Mint már korábban említettem, ezen a ponton háromfelé tagolódnak tennivalóink a szállítmány rendeltetési helyétől függően. Elegendő mindenkinek a saját állomáshelyére vonatkozó részt elolvasnia.

  1. Szállítás és áruátvétel harmadik országban (az Európai Unión kívül) működő képviseletek részére, export áruforgalom. [ Kondíciók 2.1 részletek ]

  2. Szállítás és áruátvétel az Európai Unióban működő képviseletek részére, Németország, Spanyolország és Lettország kivételével. [ Kondíciók 2.2 részletek ]

  3. Szállítás és áruátvétel Németországban, Spanyolországban és Lettországban működő külképviseletek részére. [ Kondíciók 2.3 részletek ]

  <- Előző oldal - - - Következő oldal ->