Magyar borok a Világ körül: CD Cargo a palackozott italok szállítója

Kondíciók 2.2.

Szállítás és áruátvétel az Európai Unióban működő képviseletek részére, Németország, Nagy-Britannia és Spanyolország kivételével.

Az Európai Uniós rendeltetésű áruk adómentes értékesítésére két esetben van lehetőségünk.
1. A vevő rendelkezik közösségi adószámmal, ebben az esetben az ÁFA megfizetése a vevő kötelezettsége, annak székhelyén illetékes adóhatóságnál. Ez az eset alapvetően gazdasági társaságokra vonatkozik.
2. A 237/1997. (XII. 18.) Korm. Rendeletben és az ÁFA törvényben maghatározott feltételek teljesülése esetén lehetőség van a Közösség területén működő külképviseleteknek, adómentesen vásárolni. A rendeletet és magyarázatát a Külügyminisztérium (központi borbeszerzés kapcsán) eljutatta a képviseletek részére, illetve kérésükre, rendelkezésükre bocsátjuk, vagy letölthetik honlapunkról. Németország, Nagy-Britannia és Spanyolország kivétel, ott jövedéki termékekre nem adnak ki adómentességi igazolást.

A 2. esetben az áru indítása előtt, a képviseletnek be kell szereznie és az eladónak át kell adnia a rendeletben meghatározott adómentességi igazolást. Az igazolás kiadásának eljárása országonként eltérő, melyet a rendeltetési ország külügyminisztériumánál, vagy pénzügyi hatóságánál lehet kérni. Egyes országokban (pl. Olaszország, Franciaország), az adómentességi igazolás kiadását mennyiségi, és/vagy, a jogszabályban meghatározott alaki követelményektől eltérő feltételekhez kötik. Erről szíveskedjenek, az áru megrendelése előtt, a kiadó hatóságnál érdeklődni, és az eltérésekről bennünket tájékoztatni, hogy a pro forma számlát ezen feltételeknek megfelelően állíthassuk ki.

Az eladó(k)nak az adómentességi igazolással, és az áru, a vevő hivatalos címén történő átvételi igazolásával ellátott "Európai Unió Jövedéki termékek kísérő okmányának" (továbbiakban: EKO) 3. példányával együttesen igazolja, a jövedéki és adóhatóság felé az adómentes számlázás jogszerűségét.

Az EKO-t az eladó álltja ki az adómentességi igazolás és az export számla alapján, az Európai Unió területén, belterületi vámellenőrzés alá vont áruk eredetét és rendeltetését igazolja, tehát ez az okmány a jövedéki termékek kísérőokmánya. Az áru rendeltetési helyére érkezését követően, az átvételi feljegyzéssel ellátott EKO 3. (Szállítónak visszaküldendő) példányát, és az adómentességi igazolás eredeti példányát (ha az, az áruátvételkor nem került átadásra), ajánlott postai küldeményben küldjék el, az okmányt kiállító társaság címére, alapesetben a CD Cargo Kft. (HU-1043 Budapest, Dugonics utca 11.), Zwack szeszesitalok vásárlása esetén a Zwack Unicum NyRt. (HU-1095 Budapest, Soroksári út 26.), Agárdi pálinkák esetében az Agárdi Pálinkafőzde Kft. (HU-2484 Agárd, Sreiner tany), és pezsgő vásárlásakor a Törley Pezsgőpincészet Kft. (HU-1222 Budapest, Háros u. 2-6.) címekre.

Egyes jövedéki termékek mozgását követő felügyeleti rendszer elektronikus úton működik. A szeszesitalok adóraktári kitárolásához, a rendszerbe be kell írni az adómentességi igazolás azonosítóját. A képviseleteknek még a szállítás előtt be kell kérnie az igazolásokat, és azok másolatát küldje el e-mailben, vagy faxon részünkre.

Fontos, hogy jövedéki termékek vásárlása esetén az igazolások, külön-külön a pro-forma számlák szerint legyenek kiállítva. Szíveskedjenek italbeszerzéseiket alaposan átgondolva megtervezni, mert az igazolások utólagos módosítására, illetve az attól eltérő megrendelések teljesítésére nincs mód.

Az okmányok kiállításához szükséges adatok, ha szállításról a megrendelő gondoskodik, a "Megrendelés" fejezetben leírtakon felül:
  • fuvareszköz jele (gépkocsi forgalmi rendszáma) és honossága
  • az áruátvétellel megbízott személy neve, személyazonosító okmányának jele
  • az áru átvétel helye és időpontja